FODERMAJS POSE/16KG

87,36 SEK

Bronsnivå: 5,26/kg (3,5% rabat)
Silvernivå: 5,08/kg (7% rabat)
Guldnivå: 4,91/kg (10% rabat)
Diamantnivå: 4,72/kg (13,5% rabat)
PlatinNivå: 4,50/kg (17% rabat)

På grund av en dålig skörd 2020 har inköpspriserna på fodermajs stigit kraftigt 2021. Vi hoppas att priserna kommer att stabiliseras igen efter en ny skörd på hösten.

726 i lager